Privacy statement

Wij respecteren uw recht op privacy en houden uw gegevens geheim. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de aan u uit te leveren diensten. Wij verstrekken uw persoonlijke informatie nooit aan derden, tenzij wij op basis van wettelijke verplichtingen genoodzaakt zijn dit te doen.