Ventilatie

Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte, die om wat voor reden dan ook vervuild of verontreinigd is, door zuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op een natuurlijke manier of mechanisch gebeuren. Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Ventileren is koolzuurgas, vocht en luchtverontreiniging afvoeren en verse lucht aanvoeren.

De luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn (bijvoorbeeld bacteriën, schimmelsporen, chemische stoffen, stof, en geurstoffen). De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht hangt af van de productie van vocht, koolstofdioxide,  luchtverontreiniging, en van het aantal mensen die in die ruimten verblijven. Voor scholen, kantoren, ziekenhuizen en woningen gelden daarom verschillende normen.

ventilatie1.jpgVerschillende soorten ventilatie

  • Natuurlijke ventilatie .
  • Mechanische ventilatie.
  • W.T.W ventilatie.
  • Vraaggestuurde ventilatie.